Belangrijke data: 8 januari en 11 januari

Beste leden en ouders,
Graag maken we jullie attent op 2 data in januari, namelijk:
Zondag 8 januari om 17.30 uur onze nieuwjaarsreceptie in de Boemel. Alle leden, ook de jeugdleden en hun ouders, zijn welkom om samen het glas te heffen op een sportief 2017. Voorafgaand spelen ons eerste en tweede hun eerste thuiswedstrijd in 2017. Een extra reden om even langs te komen.
Woensdag 11 januari om 20.00 uur vindt er een extra Algemene Leden Vergadering plaats in het clubhuis. Agendapunten zijn Sportpark de Mors en de benoeming van Marcel Kamp als penningmeester. Alle leden vanaf 15 jaar zijn uitgenodigd. Je ontvangt later meer informatie.
Rest ons nog jullie allemaal een goed uiteinde en een gelukkig nieuwjaar te wensen. Tot 8 januari!
Hartelijke groet,
Bestuur DKV Zwart-Wit

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *