Zwart Wit is over op IBAN

Zwart-Wit is vanaf oktober overgegaan op SEPA-IBAN (Euro-incasso) om de contributie te innen en daarom moeten wij jullie volgens (Europees) vastgestelde regels informeren.  Heeft u geen e-mail ontvangen, dan hebben wij mogelijk een foutief mailadres van u. Zou u het juiste mailadres willen doorgeven aan Leonie Zengerink, secretaris van D.K.V. Zwart-Wit, door een e-mail te sturen naar zwartwit.delden@knkv.nl?

Vanaf 1 februari 2014 is iedereen verplicht om betalingen via SEPA-IBAN uit te voeren. Dit is Europees vastgesteld en heeft tot doel het betalingsverkeer binnen alle eurolanden gelijk te trekken en daarom krijgt u zelf ook te maken met een IBAN-rekeningnummer. Omdat u eerder een machtiging heeft verstrekt aan Zwart-Wit voor het incasseren van de contributie, moeten wij u over het volgende informeren:

– Het boekjaar van D.K.V. Zwart-Wit loopt van 1 juni tot 31 mei. De contributie wordt jaarlijks na afloop van het boekjaar tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld voor het volgende seizoen. Op onze website vinden jullie de geldende contributies voor het huidige seizoen.

– De maandcontributie wordt aan het einde van de maand bij de leden geïncasseerd. De kwartaal-, halfjaar- en jaarcontributie wordt aan het einde van de maand geïncasseerd in respectievelijk de maanden augustus/november/februari/mei, augustus/februari en augustus.

– Het machtigingskenmerk is uniek voor elk lid en kan opgevraagd worden bij de penningmeester door een e-mail te sturen naar willemijn.smit@home.nl.

– Het Incassant ID is het unieke kenmerk van D.K.V. Zwart-Wit dat meegestuurd wordt bij de incasso. Het incassant ID van Zwart-Wit is NL02ZZZ400736500000.

Voor eventuele vragen hierover kunt u contact opnemen met Willemijn Smit, penningmeester van D.K.V. Zwart-Wit, door een e-mail te sturen naar willemijn.smit@home.nl.

Contributie seizoen 2013-2014

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *