Update kledingplan

Beste Zwart-Witter,

Graag informeren we jullie over de ontwikkelingen rondom het kledingplan. In de afgelopen weken is het kledingplan door middel van een brief aan jullie geïntroduceerd. De vragen die n.a.v. de brief naar voren zijn gekomen, zijn beantwoord op deze website. Specifieke vragen die zijn gesteld worden via een persoonlijk bericht in januari beantwoord.

Het bestuur heeft besloten de definitieve invoering van het kledingplan voor te bereiden. Hierbij is onderstaand tijdspad uitgestippeld:

Maand Planning
December –          Communicatie naar leden over planning

–          Informeren van de sponsoren

–          Fine tunen plan (t/m begin januari)

Januari –          Communicatie definitieve plan

–          Algemeen buitengewone ledenvergadering

–          Contracten sponsoren

Februari –          Keuze leverancier kleding

–          Pas momenten van de kleding

Maart –          Productie kleding
Begin april –          Presentatie kleding tijdens open/clubdag

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur en de PR-commissie,

Peter Meirik en Marijn Kuil

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *