Onbekend maakt onbemind?

Zoals inmiddels bekend is binnen Zwart Wit zal ik mijn taken als voorzitter op het eind van dit seizoen gaan neerleggen.

Omdat ik nogal eens de vooronderstelling hoor dat een voorzitter elke dag bij de club aanwezig moet zijn of er minimaal elke dag mee bezig is, kan ik me voorstellen dat jullie niet in de rij staan om mijn functie over te nemen.

Daarom wil ik jullie graag uitleggen wat een voorzitter naar mijn idee minimaal moet doen en hoeveel tijd dit ongeveer kost:

 

Taken en uren besteding Voorzitter

Voorzitten bestuursvergaderingen 10*/jaar 3 uur
Algemene Ledenvergadering 4 uur
Overleg collega verenigingen korfbal 3*/jaar 3 uur
Overleg collega verenigingen Delden 2*/jaar 2 uur
Overleg gemeente 2*/jaar 2 uur
Overleg met verschillende commissies 3*/jaar 2 uur
Beleidscoördinatie 6 uur
Taakverdeling 6 uur
Mailverkeer 40 uur

Totaal 109 uur per jaar, dat is zo’n 2 uur per week

Je kunt er uiteraard afhankelijk van je ambitie meer uren per week insteken.

Je ziet voor de tijdsbesteding hoef je het niet te laten

Uiteraard ben ik bereid je meer inlichtingen te verstrekken als je de intentie hebt om het voorzitterschap op te pakken

Beginnen in een gewone bestuursfunctie kan ook; we hebben echt een of twee mensen nodig.

Dus klim in de telefoon of mail naar jhalimbeek@home.nl. Zwart Wit is het waard!

Jan Rikus Limbeek – Voorzitter DKV Zwart Wit