Kantinezaken

Het veldseizoen staat alweer voor de deur en dat betekent dat ook de kantine weer vaak bevolkt zal zijn tijdens de trainingen maar hopelijk ook bij de thuiswedstrijden van al onze teams. Voor 2014 zijn er enkele zaken in en rond de kantine veranderd.

Als eerste en misschien wel de belangrijkste, we mogen geen alcohol meer schenken aan personen onder de 18 jaar. Dit moeten we ook echt door aangezien de boete per overtreding € 1.300,- kan bedragen.

Ten tweede zullen de trainers/coaches tijdens hun wedstrijden/trainingen de koffie/thee (met mate) gratis aangeboden krijgen. Dit geldt ook voor de eigen scheidsrechters. De scheidsrechters van buiten de vereniging krijgen (via de aanvoerder van de desbetreffende teams of de bardienst) één koffie/thee en één andere consumptie aangeboden namens Zwart-Wit. Commissies en besturen kunnen tijdens hun vergaderingen koffie en thee van de club krijgen. Alle overige consumpties zullen zelf betaald moeten worden. Dit moet allemaal wel worden aangeslagen op de kassa (zie het volgende punt).

De kassa! Sommige zullen hem al hebben zien staan in de kantine. Deze zal nu dan ook consequent gebruikt moeten worden tijdens trainingen en wedstrijden. Het is de bedoeling dat iedereen met de kassa kan gaan werken. Er worden instructies gegeven aan diegene die achter de bar staan en hopelijk geven deze ook hun kennis door, zodat iedereen snel op de hoogte is en ermee kan werken. Dit alles is om de geldstromen meer in kaart te brengen en de rekenfouten tot het minimum te beperken.

Ten slotte heeft het bestuur, zoals al gemeld tijdens de ledenvergadering in juni 2013, besloten de prijzen met enkele procenten te laten stijgen. We liggen met onze nieuwe prijzen nog goed in lijn met overige clubs. De lijst is vereenvoudigd en aangepast aan het assortiment.

We hopen op een mooi tweede helft en leuke derde helften van het veldseizoen!

P.S. kijk op de schema’s in de kantine of en wanneer jij een kantinedienst hebt!

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *