Afscheid van penningsmeester, secretaris en wedstrijdsecretaris 

 Op de afgelopen Algemene ledenvergadering hebben we afscheid moeten nemen van een aantal zeer actieve mensen die wel lid blijven van de club maar na lange tijd hun functies neerleggen. Zij verdienen het om ook hier nog eens in het zonnetje te worden gezet.

Lisette Voskamp – penningmeester 

Lisette heeft na een periode van 3 jaar het penningmeesterschap neergelegd. Het was niet meer te combineren met haar privéleven en dan moet je soms spijtige maar begrijpelijke keuzes maken. Het was een intensieve periode op financieel gebied voor onze club waar Lisette zich uitmuntend doorheen heeft geslagen. Zo waren er de coronamaatregelen die veel onzekerheid met zich meebrachten. Verschillende regelingen van de overheid moesten worden aangevraagd, de huur van de sporthal moest gewoon betaald worden, maar ook weer teruggevraagd. Er was de verkoop van ons clubhuis waardoor Lisette nu het beste jaarresultaat als penningmeester ooit op haar naam heeft staan en er was natuurlijk de nieuwe constructie van de kantine inkomsten vanwege het verhuizen naar het nieuwe complex. Allemaal bijzondere projecten waarnaast ook het gewone reilen en zeilen van de vereniging doorgang diende te vinden. Lisette heeft het allemaal overzien, in goede banen geleid en onder aan de streep elk jaar een positief resultaat weten te boeken. Voor Lisette zijn we nog op zoek naar een goede vervanger. De nieuwe penningmeester komt in een gespreid bedje terecht. 

Carola Bijen – secretaris 

Carola is 6 jaar lang onze secretaris geweest. Altijd punctueel en op de hoogte van alles wat er speelde. Zowel in de vereniging op gebied van ledenadministratie, overlijdens, geboortes en andere gebeurtenissen die aandacht van het bestuur verdienen als zaken buiten de vereniging zoals nieuwe wetgeving. Grote projecten van de laatste tijd waar Carola erg druk mee is geweest zijn regels omtrent VOG verklaringen voor trainers en coaches. Regels voor het besturen van een club waar veel in is veranderd en waarvoor registraties gedaan dienden te worden. Een voorbeeld hiervan is de UBO registratie van ons bestuur die opgelegd wordt door de overheid in het kader van fraudebestrijding. Dit gaat allemaal niet vanzelf en kost veel tijd en energie. Carola heeft dit allemaal in goede banen geleid en de rest van het bestuur hierin enorm veel werk uit handen genomen. Daarnaast waren ook alle randzaken altijd goed voor elkaar. De post werd behandeld, de mail van de KNKV, de notulen van elke vergadering waren altijd op tijd en keurig opgesteld. De notulen van de ALV waren altijd voor iedereen beschikbaar en zo gaat de lijst maar door. Carola wordt sinds de afgelopen ALV opgevolgd door Nancy Weustink. 

Judith Voskamp – Wedstrijdsecretaris jeugd 

Judith is 16! jaar lang onze wedstrijdsecretaris voor de jeugd geweest. Een functie die voor de meeste leden redelijk onzichtbaar is, maar enorm van belang voor alle coaches, scheidsrechters en trainers. Judith leidde alle competitiezaken in goede banen. Afzeggingen van tegenstanders werden tijdig gecommuniceerd en wanneer je als coach een probleem had met je team kon je altijd bij haar terecht om de communicatie met een tegenstander of scheidsrechter op te pakken. Zelfs op zaterdagmorgen stond ze al voor dag en dauw voor de coaches klaar. Judith haar taken worden overgenomen door Robin Koning ter Heege die nu al wedstrijdsecretaris voor de senioren is