De “Club van 45” bestaat uit leden die allen een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van minimaal € 45,- schenken aan de vereniging. Vanuit de deelnemende leden wordt de “commissie club van 45” benoemd.

De huidig commissie is als volgt samengesteld:

 • Martijn Hargerink
 • Ilco ten Bokum
 • Frank Ankersmid

De “Club van 45” is een orgaan dat als taak heeft het bestuur van Korfbalvereniging DKV Zwart Wit  te adviseren over de bestemming van gelden die door de leden van de ‘Club van 45’ bijeen zijn gebracht.

Deze gelden worden besteed aan:

 • Bijdrage aan eenmalige investeringen en/of evenementen
 • Jeugdzaken
 • Ondersteuning van recreatieve activiteiten
 • etc.

Door uw lidmaatschap stelt u de vereniging mede in staat haar doelstellingen te verwezenlijken.

In de afgelopen jaren heeft de club van 45 al diverse zaken gerealiseerd.

Hieronder volgt een korte opsomming:

 • Geluidsinstallatie Kantine
 • Inventaris kantine
 • Kledingplan
 • Oranje korfbalpaal voor de ballencontainer

De leden van de club van 45:

 

Weustink-Borgman NSchuttenbeld JKamp M
Hoogeveen-Brem NSmit ITielkes N
Exterkate GMateboer LZengerink L G J
Ankersmid FSchepers VRaanhuis J
Ankersmid EBaake RStubbe M
Borgman MBakker TKoster J
Brink HKamp JLimbeek J H A
Hartgerink MBrem MBokum ten I.
Keizers RSanders MSmit W.H.
Naafs ABebseler GMeirik P.G.
 Hoentjen M